Projekt DIGI-SCENA

 

Projekt »Digitalna aktivacija za socialno vključenost in enakopravnost« (DIGI-SCENA) je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023. Projekt sofinancira Ministrstvo za Javno upravo, iz sklada za NVO. Glavni nosilec projekta je Zavod RISA, center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, projektni partner pa Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

 ZAKAJ DIGI-SCENA? 

Cilj aplikacije je zmanjšati digitalno izključenost ranljivih skupin, zmanjšati socialno izolacijo, poenostaviti virtualne stike in omogočiti podporo in svetovanje uporabnikom aplikacije prek spleta. Primarni ciljni skupini projekta DIGI-SCENA sta odrasli z intelektualno oviro in odrasli s pridobljeno možgansko poškodbo.

 KAKO DELUJE DIGI-SCENA? 

Pri razvoju in uvajanju nove platforme DIGI-SCENA bodo upoštevana mnenja in izkušnje uporabnikov. Načrtovana so izobraževanja uporabnikov in zainteresirane javnosti.

Končni cilj aplikacije je krepitev sposobnosti uporabnikov za socialno vključenost, za samostojno odločanje in dostop do intervencije. Projekt bo zaključen z medijsko konferenco. Po izteku projekta je načrtovano vsaj triletno vzdrževanje aplikacije.

 PROJEKT SO OMOGOČILI