LAHKO BRANJE NA SPLETU

ZAVOD RISA
CENTER ZA SPLOŠNO, FUNKCIONALNO IN KULTURNO OPISMENJEVANJE

NOVICE

KNJIGE LAHKO BRANJE

ČASOPIS 20MINUT

PROJEKTI IN AKCIJE

OBIŠČI LAHKO JE BRATI

DOHODNINA

LAHKO BRANJE NA SPLETU

Novice in kultura so namenjene vsem ljudem.

Predstavljene morajo biti tako, da jih razumemo vsi.

Razumeti jih morajo tudi ljudje, ki težko berejo.