Center za komunikacijo in lahko branje

Program je namenjen izboljšanju socialne vključenosti ljudi z ovirami, invalidnostmi.
Uporabniki programa so ljudje, ki imajo 
težave pri pridobivanju in posredovanju informacij.
Zaradi tega imajo ovire pri organizaciji življenja in samostojnosti. 
Ljudem pomagamo pri pridobivanju informacij in 
veščin za uspešno družbeno vključevanje.
S tem se zmanjša njihova socialna izključenost in stiska.
Spodbujamo samostojnejše življenje. 
Uporabnike, njihove svojce in ljudi, ki delajo z njimi, 
želimo opremiti z informacijami o tem, 
kakšne so njihove možnosti, priložnosti in pravice. 
Zagotavljamo prijazen, dostopen  prostor, 
v katerem lahko uporabniki postavljajo vprašanja in iščejo odgovore.

Brezplačne vsebine in dejavnosti: 

 • Informiranje in svetovanje posameznikom.
 • Svetovanje za nepridobitne organizacije,
  lokalne skupnosti in državne službe. 
 • Brezplačen spletni časopis 20 MINUT v lahkem branju. 
 • Arhiv in knjižnica lahkega branja.
 • Zagovorništvo in  samozagovorništvo.
 • Srečanja in delavnice za uporabnike:
  • samozagovorništvo, 
  • socialne veščine, 
  • komunikacijski treningi in 
  • praktična uporaba lahkega branja.  

Podporne vsebine: 

 • Mreženje med organizacijami in posamezniki.
 • Predavanja in delavnice na simpozijih, kongresih, festivalih…
 • Ambasadorji lahkega branja.

Delamo predvsem z in za:  

 • odrasle z intelektualno oviro oz. motnjami v duševnem razvoju,
  ki živijo doma ali v instituciji,
 • odrasle po kapi ali poškodbi glave,
 • odrasle z motnjami avtističnega spektra, afazijo ali
  prirojeno gluhostjo, težavami v duševnem zdravju ipd. 

Storitve uporabljajo tudi:

 • starejši ljudje, ki doživljajo s staranjem povezane težave,
 • priseljenci, za katere je slovenščina tuj jezik,
 • odrasli z disleksijo,
 • ljudje, ki živijo ali delajo z naštetimi skupinami,
 • lokalne in državne oblasti.
   

 

Če vas naš program zanima,
nam pišite na info@risa.si.
Lahko nas tudi pokličete na številko
040 712 392 (Tatjana).