Nahajate se: Domov » Novice

Novice

Volilna pravica ni kaprica - Gibanje za odpravo odvzema volilne pravice osebam z invalidnostjo

  • 19 januar 2024

Cilj projekta je sprememba Zakona o volitvah v državni zbor, s čimer se bo uresničil 29. člen Konvencije o pravicah invalidov in preprečila diskriminacija zaradi invalidnosti. Hkrati izvajamo aktivnosti za spreminjanje javnega mnenja in mnenja odločevalcev ter opolnomočenja ljudi z intelektualnimi ter sorodnimi invalidnostmi oz. oviranostmi na področju uveljavljanja volilne pravice, saj je sprememba zakonodaje samo prvi korak k temu, da bomo lahko vsi polnoletni državljani in državljanke Republike Slovenije aktivno in uspešno sodelovali v demokratičnih procesih v državi.

Partnerji v projektu:

● Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, so.p. (prijavitelj)
● Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje 
● Drušvo za kulturo inkluzije


Projekt je sofinanciran iz Programa ACF v Sloveniji, ki je podprt s strani finančnega mehanizma EGP.
 

Doseženi mejniki: 

● 29. 5. 2023 - zborovanje na Trgu republike
● 6. 12. 2023 – Državni svet Republike Slovenije sprejme predlog spremembe Zakona o volitvah v državni zbor
● 13. 1. 2024 - Odbor za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo na 16. seji odbora sprejme predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek