LAHKO BRANJE NA SPLETU

ZAVOD RISA
CENTER ZA SPLOŠNO, FUNKCIONALNO IN KULTURNO OPISMENJEVANJE

NOVICE

KNJIGE LAHKO BRANJE

ČASOPIS 20MINUT

PROJEKTI IN AKCIJE

OBIŠČI LAHKO JE BRATI

DOHODNINA

POGOVOR Z BORKOM HORVATOM

POGOVOR Z BORKOM HORVATOMBorko Horvat Borko Horvat je star 33 let
in prihaja iz Murske Sobote.
Borko je v Murski Soboti pisal pesmi
in nastopal v glasbeni skupini.
10 let nazaj pa se je Borku zgodila
možganska poškodba.
Po poškodbi se je Borko preselil v Ljubljano.
Danes živi v bivalni enoti CUDV Draga
in nastopa v predstavi Slovenska popevka.
Borko v predstavi igra na klaviature.
Klaviaturam rečemo tudi sintesajzer.
Domen Retelj je Borku Horvatu postavil nekaj vprašanj.

Koliko časa ste vadili za predstavo
Slovenska popevka?
Vadili smo približno dva meseca.

Kako ste začeli vaditi za predstavo?
Režiser [Matjaž Pograjc] je prišel v Drago.
Uporabniki smo se predstavili,
kaj zmoremo z instrumenti.
Mislim, da so potem naredili scenarij.
Prilagodili so se nam tako,
da zmoremo nastopati.
Na primer, akordi za sintesajzer
so dokaj enostavni.

To je zame pomembno,
ker igram samo z desno roko.
Vseeno sem se moral zelo potruditi.
Če pa bi bile pesmi zahtevnejše,
bi potreboval pomoč.


Ali si je bilo težko zapomniti vse,
kar moraš narediti na odru?
Predstava je iz več delov.
Zapomniti sem si moral,
kdaj v predstavi začnem igrati.
To ni bilo lahko,
ker imam zaradi možganske poškodbe
težave z orientacijo.
Manj zahtevno pa si je bilo
zapomniti akorde.
Na odru imam namreč akorde
ves čas pred sabo
in jih lahko gledam.
Poleg tega sem tudi veliko vadil.


Koliko časa pa že igrate klaviature?
Dve leti.
Klaviature me uči igrati prostovoljka.


Ali je nastopanje v Slovenski popevki
vaše prvo nastopanje po možganski poškodbi?
Ne. Po poškodbi sem pel v zboru
z imenom Dar srca.

Ob obletnici reformacije
je naš zbor imel
okoli 10 koncertov po Sloveniji.


Kakšen je občutek, ko ste na odru
v predstavi Slovenska popevka?
Na začetku sem imel tremo.
Zdaj treme nimam več.


Zakaj ste imeli tremo?
Tremo sem imel zato,
ker nisem navajen takih nastopov.
To je prva predstava,
v kateri igram klaviature.
Strah me je bilo, da bi se kaj zmotil.
Pomembno se mi je zdelo,
da z nastopanjem družbi povrnem.
Družbi želim povrniti za možnost,
da smo invalidi vključeni
tudi na tak način
[da nastopamo na odru]
.

Kaj gledalcem sporočate s predstavo Slovenska popevka?
Gledalcem sporočamo,
da obstaja tudi drug svet.
Ta predstava je velik korak na poti do tega,
da se podrejo stereotipi o invalidih.