LAHKO BRANJE NA SPLETU

ZAVOD RISA
CENTER ZA SPLOŠNO, FUNKCIONALNO IN KULTURNO OPISMENJEVANJE

NOVICE

KNJIGE LAHKO BRANJE

ČASOPIS 20MINUT

PROJEKTI IN AKCIJE

OBIŠČI LAHKO JE BRATI

DOHODNINA

Naše zgodbe

Naše zgodbe

Na voljo je nova knjiga za lahko branje.
V njej je 7 zgodb slovenskih pisateljev.

Priredili smo zgodbe:

Zgodbe smo napisali tako,
da jih lahko beremo in razumemo vsi.
V knjigi je veliko barvnih slik.
Naslikal jih je Leander Fužir.
Naslov knjige je NAŠE ZGODBE.

Pozor!
Kupite lahko knjigo z majhnimi ali knjigo s samimi VELIKIMI črkami.

Kako naročiti knjigo:

Knjigo kupite tako,
da pošljete elektronsko pošto na naslov in.
Napišite, koliko knjig želite.
Napišite tudi, ali želite knjige z malimi ali VELIKIMI črkami.
Napišite svoje ime in naslov.
Organizacije napišite še svojo davčno številko.

Naročilo lahko pošljete po faksu.
Številka faksa je 02 870 40 20.

Naročilo lahko pošljete tudi na naslov:
CUDV Črna na Koroškem
Center 144
2393 Črna na Koroškem.

Lahko pokličete ali pišete tudi na naš Zavod RISA.
Naročilo bomo predali naprej.

Knjiga ima 165 strani,
od tega 46 slik.
Cena 1 knjige je 17 eur.
Poštnina ni vključena.
Denar je namenjen stroškom tiska in razvoju lahkega branja.