LAHKO BRANJE NA SPLETU

ZAVOD RISA
CENTER ZA SPLOŠNO, FUNKCIONALNO IN KULTURNO OPISMENJEVANJE

NOVICE

KNJIGE LAHKO BRANJE

ČASOPIS 20MINUT

PROJEKTI IN AKCIJE

OBIŠČI LAHKO JE BRATI

DOHODNINA

Pravila - Licitacija unikatov 2014

Pravila - Licitacija unikatov 2014

PRAVILA LICITACIJE

PO IZTEKU LICITACIJE

Najuspešnejši licitatorji/ kupci bodo po zaključku licitacije dobili obvestilo.
Ponujena sredstva je potrebno v 10 dneh po zaključku licitacije nakazati na TRR Zavoda RISA: