LAHKO BRANJE NA SPLETU

ZAVOD RISA
CENTER ZA SPLOŠNO, FUNKCIONALNO IN KULTURNO OPISMENJEVANJE

NOVICE

KNJIGE LAHKO BRANJE

ČASOPIS 20MINUT

PROJEKTI IN AKCIJE

LICITACIJA UNIKATOV 2016

DOHODNINA

Dohodnina

Dohodnina

Vsako leto zaposleni ljudje državi plačajo davek.
Vsak takšen posameznik ima pravico, da 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.
Izbira lahko med različnimi organizacijami.
Od konca leta 2015 lahko ta delež (0,5 %) namenite tudi Zavodu Risa.
S tem podprete človekovo pravico in potrebo do branja, 
do informacij, ki jih vsak človek potrebuje v določenih življenjskih situacijah, 
pravico do soudeleženosti v kulturi, v javnem življenju … 
S tem, ko donirate, podpirate pravico ljudi do lastnih odločitev.
S svojo dobrodelnostjo boste pomagali, da se bodo posamezniki ranljivejših skupin
lažje dvignili z obrobja ter živeli življenje, ki je nam samoumevno. Ves denar bo namenjen razvoju in tisku lahko berljivih in razumljivih informacij za ljudi, ki težko berejo!

Iskrena hvala, ker vam je mar.

Uporabiš lahko:

Davčni urad Ljubljana
p.p. 107
1001 Ljubljana
Davčna ulica 1, Ljubljana

Davčni urad Ljubljana - Izpostava Cerknica
Cesta 4. maja 24
1380 Cerknica

Davčni urad Ljubljana - Izpostava Domžale
Ljubljanska cesta 72a
1230 Domžale

Davčni urad Ljubljana - Izpostava Grosuplje
Kolodvorska 4
1290 Grosuplje

Davčni urad Ljubljana - Izpostava Kamnik
p.p. 70
1240 Kamnik
Glavni trg 24, Kamnik

Davčni urad Ljubljana - Izpostava Litija
p.p. 85
1270 Litija
Ulica Mire Pregljeve 4, Litija

Davčni urad Ljubljana - Izpostava Logatec
p.p. 29
1370 Logatec
Notranjska 4, Logatec

Davčni urad Ljubljana - Izpostava Vrhnika
p.p. 11
1360 Vrhnika
Cankarjev trg 4, Vrhnika

Davčni urad Brežice
Cesta prvih borcev 39/a
8250 Brežice

Davčni urad Brežice - Izpostava Krško
Šoferska 1
8270 Krško

Davčni urad Brežice - Izpostava Sevnica
Glavni trg 41
8290 Sevnica

Davčni urad Maribor
Titova c. 10
2502 Maribor

Davčni urad Maribor - Izpostava Lenart v Slovenskih Goricah
Kraigherjeva ulica 19/b
2230 Lenart

Davčni urad Maribor - Izpostava Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10
2310 Slovenska Bistrica

Davčni urad Celje
p.p. 399
3001 Celje
Aškerčeva ulica 12, Celje

Davčni urad Celje - Izpostava Laško
p.p. 53
3270 Laško

Davčni urad Celje - Izpostava Slovenske Konjice
p. p. 104
3210 Slovenske Konjice

Davčni urad Celje - Izpostava Šentjur
p.p. 57
3230 Šentjur
Mestni trg 10, Šentjur

Davčni urad Celje - Izpostava Šmarje pri Jelšah
p.p. 7
3240 Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah

Davčni urad Celje - Izpostava Žalec
p.p. 104
3310 Žalec
Ulica Savinjske čete 5, Žalec

Davčni urad Murska Sobota
p.p. 223
9001 Murska Sobota
Slomškova ulica 1, Murska Sobota

Davčni urad Murska Sobota - Izpostava Gornja Radgona
p.p. 84
9250 Gornja Radgona
Partizanska cesta 21, Gornja Radgona

Davčni urad Murska Sobota - Izpostava Lendava
p.p. 147
9220 Lendava
Glavna ulica 2, Lendava

Davčni urad Murska Sobota - Izpostava Ljutomer
p.p. 144
9240 Ljutomer
Miklošičev trg 6, Ljutomer

Davčni urad Dravograd
Mariborska cesta 3
2370 Dravograd

Davčni urad Dravograd - Izpostava Radlje ob Dravi
p.p. 56
2360 Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi

Davčni urad Dravograd - Izpostava Ravne na Koroškem
Prežihova 7
2390 Ravne na Koroškem

Davčni urad Dravograd - Izpostava Slovenj Gradec
Meškova 21
2380 Slovenj Gradec

Davčni urad Nova Gorica
p.p. 45
5001 Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 2, Nova Gorica

Davčni urad Nova Gorica - Izpostava Ajdovščina
p.p. 120
5270 Ajdovščina
Gregorčičeva 28, Ajdovščina

Davčni urad Nova Gorica - Izpostava Idrija
p.p. 107
5280 Idrija
Ulica IX. Korpusa 1, Idrija

Davčni urad Nova Gorica - Izpostava Tolmin
p.p. 33
5220 Tolmin
Tumov drevored 4, Tolmin

Davčni urad Hrastnik
p.p. 62
1430 Hrastnik
Log 9, 1430 Hrastnik

Davčni urad Hrastnik - Izpostava Trbovlje
Ulica 1. junija 36
1420 Trbovlje

Davčni urad Hrastnik - Izpostava Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Davčni urad Novo mesto
p.p. 380
8001 Novo mesto
Kandijska cesta 21, Novo mesto

Davčni urad Novo mesto - Izpostava Črnomelj
p.p. 235
8340 Črnomelj
Kolodvorska cesta 32, Črnomelj

Davčni urad Novo mesto - Izpostava Metlika
p.p. 34
8330 Metlika
Naselje Borisa Kidriča 12, Metlika

Davčni urad Novo mesto - Izpostava Trebnje
p.p. 100
8210 Trebnje
Goliev trg 11, Trebnje

Davčni urad Kočevje
p.p. 53
1330 Kočevje
Ljubljanska cesta 10, Kočevje

Davčni urad Kočevje - Izpostava Ribnica
Referat za fizične osebe
Škrabčev trg 9
1310 Ribnica

Davčni urad Postojna
p.p. 184
6230 Postojna
Vojkova ulica 7, Postojna

Davčni urad Postojna - Izpostava Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 14
6250 Ilirska Bistrica

Davčni urad Koper
p.p. 31
6001 Koper
Ferrarska ulica 30, Koper

Davčni urad Koper - Izpostava Izola
p.p. 137
6310 Izola
Plenčičeva 6, Izola

Davčni urad Koper - Izpostava Lucija
p.p. 246
6320 Portorož
Obala 114, Portorož
Davčni urad Koper - Izpostava Sežana
p.p. 157
6210 Sežana
Bazoviška cesta 2, Sežana

Davčni urad Ptuj
p.p. 115
2250 Ptuj
Trstenjakova 2/a, Ptuj

Davčni urad Ptuj - Izpostava Ormož
p.p. 26
2270 Ormož
Ptujska cesta 8c, Ormož

Davčni urad Kranj
p.p. 122
4001 Kranj
Koroška cesta 21, Kranj

Davčni urad Kranj - Izpostava Jesenice
p.p. 74
4270 Jesenice
Cesta Maršala Tita 78, Jesenice

Davčni urad Kranj - Izpostava Radovljica
p.p. 308
4240 Radovljica
Prešernova ulica 11, Radovljica

Davčni urad Kranj - Izpostava Škofja Loka
p.p. 60
4220 Škofja Loka
Kapucinski trg 7, Škofja Loka

Davčni urad Kranj - Izpostava Tržič
p.p. 95
4290 Tržič
Kranjska cesta 1, Tržič

Davčni urad Velenje
p.p. 204
3320 Velenje
Titov trg 1, Velenje

Davčni urad Velenje - Izpostava Mozirje
p.p. 31
3330 Mozirje
Šmihelska cesta 2, Mozirje